Tjänsten

Användaren ansvarar för att anmäla intresse på önskade bostäder. Intresseanmälan ska ske direkt till aktuell hyresvärd och inte till oss. I paketet ingår möjligheten att kontakta våra andrahands uthyrare samt praktiska råd och tips kring att hyra lägenhet i andrahand.

Beställning

Tjänsterna  aktiveras när betalning erhållits av användaren. Tjänsten kostar 199 kronor och löper under 30 dagar efter aktivering av kontot. Betalning sker tryggt via betallösningspartnern Stripe. 
Betalning sker via kort. När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkterna, priser, fakturerings och leveransadress. Är något fel i beställningen bör du omedelbart kontakta oss via epost till: kontakt@bostadsthlm.nu Du måste vara 18 år eller har målsmans godkännande vid beställning.

Information om Personuppgiftslagen (PUL & GDPR)

Användaren godkänner att så länge användaren är medlem , att Bostadsthlm sparar de uppgifter som användaren uppger i sin kunddatabas. Dessa uppgifter som tex. e-post adress som kund anger vid registering kommer att användas i samband med utskick av nyhetsbrev där vi informerar  om nyligen inkomna lediga lägenheter. Uppgifterna raderas automatiskt när medlemskapet upphör.

Konto och personligt ansvar

Användaren är ensamt ansvarig för att lösenord som du får eller väljer för användning hos oss
Lösenordet ska skyddas så att ingen annan än Ni själv får tillgång till det. Informationen på webbplats får endast användas personligen av användaren samt av ev. samboende partner. Eventuellt samutnyttjande av tjänsten mellan olika personer leder till omedelbar avstängning.

Övrigt

Vi eftersträvar hög tillgänglighet och arbetar aktivt för att uppgifter som står och inhämtas på bostadsthlm.nu skall var så korrekta som möjligt. Kund äger inte rätt att ställa ekonomiska krav i de fall det publicerat icke korrekt material på sajt. Genom betalning av tjänsten deklarerar användaren att de lagligen kan ingå ett avtal och att de är över 18 år.

Vi på bostadsthlm kan inte ställas till svars för eventuell avsaknad av information eller felaktig information. Dock kan det inte garanteras att det går att undvika tekniska problem hos tredje part som levererar tekniska lösningar till oss. Tjänsten kan under kortare perioder vara otillgängligt, t ex vid systemunderhåll, uppgradering eller om oväntade händelser, missöden och tekniska störningar inträffar. Dessa typer av avbrott leder till motsvarande förlängning av konto och dock ej till återbetalning av avgift.

Angående andrahandsuthyrare som annonserar ut sina lägenheter på vår webbplats. Annonsören är själv ansvarig för innehållet i annonsen. Bostadsthlm.nu kan inte lastas för felaktig/ icke korrekt information i annons. Annonsören godkänner att personuppgifter sparas i databasen.

Uppgifterna kommer dock aldrig att säljas eller överlåtas till annan part. I händelse av serverstopp eller annan händelse som företaget själv inte kan ansvara för lämnas ej kompensation. Annonser med misstänkt falsk information raderas.

Annonser med rasistiskt eller pornografiskt material polisanmäles. Falska registreringar kan leda till polisanmälan. . Som annonsör är man medveten om att IP-adressen loggas av oss. Som annonsör är du skyldig att ta bort din annons så fort du hittat en lämplig hyresgäst. Användaren godkänner att Bostadsthlm.nu ej tar ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan parter inblandade i uthyrning som har förmedlats via oss på Bostadsthlm.nu
Användaren ansvarar för att anmäla intresse på önskade bostäder. Intresseanmälan ska ske direkt till aktuell hyresvärd.

Tillbaka till kassan